Låtene «Fullmaanesang» og «Om sorg og helvete» er lagt ut for høring på myspacesiden vår!