En «alternativ» albumanmeldelse her ifra getvarg.tumblr.com